نوشته های

با چهره ای جدید برگشتیم !

سلام دوستان و همراهان همیشگی سورین؛باید اول از همه از شما که در این مدت ما را همراهی کردید و با نظرات و پیشنهادات خود ما را از نکات مثبت و منفی کارمان آگاه کردید تشکر کنیم. در ادامه قصد نداریم زیاده گویی کنیم، پس توصیه میکنم این مطلب را تا اتنها مطالعه کنید زیرا برنامه […]